EGGER Home 832 Classic Dub Nord pieskovo béžový EHL045

Laminátová podlaha EGGER Home 8/32 Classic Dub Nord pieskovo béžový EHL045 Povinné balenie: 1,98 m²
Rozmery: 1292 x 192 x 8 mm Trieda 32 / AC 4 8 mm 3-lamela JUST clic!