Podložky pod podlahu

Parozábrana, podložka pod podlahu bez podlahového kúrenia, podložka pod podlahu s podlahovým kúrením. Objednávanie možné len v množstve obsiahnutom v povinnom balení.