Classen Dynamic 4V

Dynamic I 4V
Rozmery panelu 1 286 x 160 x 8 mm, Trieda 32 / AC 4, Megaloc, 4V
Dynamic II 4V
Rozmery panelu 1 286 x 194 x 8 mm, Trieda 32 / AC 4, Megaloc, 4V

Zobraziť jediný výsledok